فاجعه چرنوبیل و مقایسه آن با بحران رآکتورهای هسته ای فوکوشیما
فاجعه چرنوبیل و مقایسه آن با بحران رآکتورهای هسته ای فوکوشیما
حوادث > خارجی - بسیاری از علاقمندان می خواهند ببینند آیا فاجعه چرنوبیل و بحران هسته ای در نیروگاه هسته ای ژاپن شبیه هم بوده و یا با هم متفاوت است.