آب وهواشناسی نوین

 

واژه نامه ی تخصصی اب و هواشناسی

شنبه بیستم فروردین ۱۳۹۰

 

برای مشاهده واژه نامه به ادامه ی مطلب مراجعه کنید...

 


ادامه مطلب...
 

 

دوره های زمین شناسی

چهارشنبه بیست و ششم آذر ۱۳۹۳

 

عمر زمین را بر دوران‌ها و بخش‌های مختلفی تقسیم می‌کنند که مبنای تقسیم‌بندی این دوران‌ها ظهور یا انقراض و یا سایر اتفاقات مهم دیگری نظیر کوهزایی و ... می‌باشد که هر دورانی با وقوع یکی از حالات ذکر شده شروع و یا خاتمه می‌یابد. برای تقسیم بندی تاریخ زمین از معیارهای مختلفی استفاده می‌کنند. مثلا می‌توان تاریخ زمین را بطور کلی به دو بخش قبل از پیدایش حیات و بعد از آن تقسیم کرد. که در این تقسیم‌بندی بخش قبل از پیدایش حیات را از زندگی نهان و یا Cryptozoic می‌نامند که در آن حیات بوجود نیامده و یا لااقل نشانه‌ای از وجود حیات در آن وجود ندارد. قسمت بعد از پیدایش حیات را زندگی آشکار یا Phan erozoic می‌نامند که در آن نشانه‌های متعددی از وجود موجودات زنده مختلف در دست می‌باشد.

 

 

معرفی زونهای زمین شناسی ایران

یکشنبه هفدهم فروردین ۱۳۹۳

 

واحدهای ساختاری مناطق با سرگذشت زمین شناختی و تاریخی مشابه از نظر رخساره های سنگی، فعالیت های ماگمایی، دگرگونی، جنبش های کوهزایی، شیوه چین ها، روند ها و به طور کلی شیوه زمین سناختی یکسانی می باشند. مطالعات قابل توجه زمنی شناسی در ایران، با تشکیل سازمان زمین شناسی توسط سازمان ملل، با همکاری زمین شناسان خارجی و ایرانی در سال 1338 شروع شد. در همان زمان، بحث های ساختاری و جایگاه زمنی ساختی ایران در خاورمیانه و مقایسه با الگوهای ساخته شده آلپ-هیمالیا، از مهم ترین بحث های زمین شناسی بود. اشتوکلین با همکاری نبوی با توجه به مطالعات جدید آن روز و نیز بهره گیری از نقشه ها و یافته هایی که تا آن زمان در شرکت ملی نفت انجام شده بود، در سال 1973 اولین«نقشه تکتونیک ایران» را توسط سازمان زمین شناسی به چاپ رساند.


 

 

مهمترین تفاوت ایستگاههای سینوپتیک و اقلیم شناسی چیست؟

چهارشنبه هجدهم اردیبهشت ۱۳۹۲

 


/**/

شبکه ایستگاههای هواشناسی را می توان شامل این مجموعه دانست:


الف : ایستگاههای خشکی:

1-  ایستگاههای بارانسنجی و دیتا لاگر: در این ایستگاهها فقط میزان بارندگی در یک منطقه ثبت می شود که از نظر تعداد و پراکندگی  بزرگترین مجموعه در هواشناسی هستند. در بارانسنجی ها یک متصدی به صورت روزانه میزان بارندگی را اندازه گیری کرده و در پایان هرماه به مرکز جمع آوری اطلاعات ارسال می کند و دیتالاگر ها، بارانسنج های خودکار هستند که از طریق بستر مخابراتی اطلاعات مربوط به بارندگی را ارسال می کنند و معمولا درصورت بارش شدید نسبت به اعلام هشدار سیل اقدام می کنند.

2- ایستگاههای کلیماتولوژی (اقلیم شناسی ): در این ایستگاهها اطلاعات اصلی شامل دما و رطوبت ، سمت و سرعت باد، میزان بارندگی و پدیده های مهمی که روی داده هر سه ساعت یک بار از ساعت 03 تا 15 به زمان بین المللی جمع آوری شده و در پایان ماه به مرکز جمع آوری اطلاعات ارسال می گردد.

3- ایستگاههای سینوپتیک تکمیلی: در این ایستگاهها تجهیزات بیشتری وجود دارد و هر روز 12 ساعت از ساعت 03 تا 15 به زمان بین المللی به صورت هرساعت گزارشات هوا آماده شده و به مرکز استان ارسال می شود. به طور معمول در این ایستگاهها دما، رطوبت، فشار هوا، میزان دید افقی، سمت و سرعت وزش باد، پدیده های مهم ، میزان ابرناکی و نوع ابرها و میزان بارندگی ها و مدت تابش آفتاب ثبت و گزارش می شود. در این ایستگاهها ممکن است تجهیزات مربوط به اندازه گیری تبخیر 24 ساعته و دمای عمق خاک نیز موجود باشد

4- ایستگاههای خودکار: ایستگاههای خودکار معمولا  قادرند اطلاعات مربوط به دما ، رطوبت، سمت و سرعت باد، فشار هوا و میزان بارندگی و تابش خورشید را اندازه گیری کرده و به صورت گزارش هوا از طریق بستر مخابراتی ارسال کنند این ایستگاهها معمولا در منطقی که ایستگاههای سینوپتیک پوشش ندارند و یا در ایستگاههای سینوپتیک تکمیلی جهت پوشش اطلاعات شبانه نصب می شوند.

5- ایستگاههای سینوپتیک: این ایستگاهها معمولا کاملترین مجموعه تجهیزات هواشناسی را دارا بوده و به صورت شبانه روزی و هر ساعت نسبت به ثبت اطلاعات و ارسال گزارشات هواشناسی اقدام می نمایند. در این ایستگاهها علاوه بر موارد ایستگاههای تکمیلی  شدت تابش آسمان ، خورشید و بازتابش سطح زمین اندازه گیری می شود ، همچنین دمای اعماق زمین از 5 سانتی متری تا عمق 1 متری سطح زمین اندازه گیری و ثبت می شود. میزان تبخیر 24 ساعته نیز در این ایستگاهها اندازه گیری می شود.

6- ایستگاههای  فرودگاهی: بنا بر قوانین بین المللی برای فعالیت هر فرودگاه حتما باید یک ایستگاه هواشناسی نیز در مجاورت آن فعال باشد و گزارشات هواشناسی مربوط به پروازها را پشتیبانی کند . بسته به اهمیت فرودگاه و تعداد و نوع پروازها ممکن است تجهیزات موجود در این ایستگاهها متفاوت باشد. در ایستگاههای فرودگاهی عواملی مانند دید افقی ، ارتفاع ابرها و نوع آنها ، سمت و سرعت وزش باد ، پدیده های هواشناسی و فشار هوا و دما  و تغییرات سرعت باد نسبت به ارتفاع از سطح زمین و پیش بینی کوتاه مدت تغییرات این عوامل  از اهمیت زیادی برخوردار است. که این عوامل توسط کارشناس هواشناسی دیدبانی می شود و دستگاهها و تجهیزات کمکی نیز بسته به اهمیت فرودگاه در کنار باند فرود یا فرودگاه نصب می شوند. همچنین بسته به نیاز و زمان پروازها پیش بینی کوتاه مدت توسط کارشناسان مربوط به مراکز کنترل پرواز ارسال می گردد.

7- ایستگاههای تحقیقات کشاورزی: این ایستگاهها جهت تحقیق در تاثیر عوامل هواشناسی در مراحل رشد محصولات کشاورزی هر منطقه تاسیس شده و راهکارهایی جهت بهبود شرایط کشت مانند بهترین محصولات کشاورزی قابل کشت در منطقه و بهترین زمان کشت و برداشت محصولات و نیز زمانهای آبیاری و غیره ارائه می دهند. در این ایستگاهها دما و رطوبت هوا و دما و رطوبت خاک اندازه گیری و ثبت می شود . میزان تبخیر 24 ساعته و میزان تبخیر و تعرق محصولات معمول منطقه مشخص می شود و نوع و میزان بارندگی ها و پراکندگی وقوع انواع بارندگی ها در طول سال از اهمیت بسیاری برخوردار است.

8- ایستگاههای سینوپتیک منطقه کوهستانی: این ایستگاهها در ارتفاعات کوهستانی احداث شده اند و از نظر تجهیزات حد اقل در سطح یک ایستگاه سینوپنیک تکمیلی هستند ولی به دلیل شرایط خاص جوی در ارتفاعات نوع گزارشات ارسالی آنها کمی با سایر ایستگاهها متفاوت است.

 

ب: ایستگاههای ساحلی و دریایی:

9- ایستگاههای سینوپتیک ساحلی: در این ایستگاهها علاوه برعوامل سایر ایستگاهها ، دمای آب ، ارتفاع موج و ارتفاع جزر و مد نیز اندازه گیری می شود

10- ایستگاههای  دریایی: این ایستگاهها بر روی سکوهای نفتی و یا کشتی ها نصب می شوند و عوامل هواشناسی را در سطح دریاها اندازه گیری می نمایند

11- بویه های خودکار دریایی: بویه ها ایستگاههای شناوری هستند که در نزدیکی ساحل نصب می شوند و به صورت خودکار اطلاعات هواشناسی را جمع آوری و از طریق بستر مخابراتی بی سیم ارسال می کنند. در کشورهای پیشرفته و یا کشورهایی که حمل و نقل دریایی برای آنها از اهمیت زیادی برخوردار است و یا این که جریانها و جبهه های ورودی آنها از مسیر دریا است ممکن است این ایستگاههای شناور تا فاصله زیاد از ساحل نصب شوند. در این ایستگاهها از ارتباطهای ماهواره ای استفاده می شود.

 

ج : ایستگاههای سطوح بالایی جو:

12- ایستگاههای جو بالا: در این ایستگاهها اطلاعات مربوط به مقطع عمودی جو جمع آوری می شود این کار با بالونهای هواشناسی انجام می شود و معمولا روزی دوبار با ارسال بالون اطلاعات مربوط به دما و رطوبت، سمت و سرعت وزش باد و فشار هوا در ارتفاعات مختلف اندازه گیری و ثبت می شود.

13 – ایستگاههای راداری: این تجهیزات معمولا به عنوان تجهیزات کمکی در یکی از ایستگاههای سینوپتیک نصب می شود و ممکن است از نوع رادارهای رادیویی و یا رادار های صوتی و یا رادار های لیزری باشند که اطلاعات مربوط به جو را در ارتفاع پایین و نزدیک سطح زمین ( کمتر از 2 کیلومتر) جمع آوری می کنند.

14- هواپیماهای هواشناسی: تجهیزات مربوط در یک هواپیما نصب می شود و در ارتفاعات جو اطلاعات مورد نیاز را جمع آوری می کند. این هواپیماها معمولا برای مطالعه طوفانها و بارورسازی ابرها و یا شرایط خاص استفاده می شوند.

15- ماهواره ای هواشناسی: با کمک ماهواره می توان تصاویر مربوط جو زمین را از بالا تهیه کرد و تغییرات  جو را بررسی کرد.

منبع:وبلاگ هواشناسی اصول وعمل

 

 

سازمان های جغرافیای کشور

پنجشنبه دهم آذر ۱۳۹۰

 

www.ncc.org.ir

 

سازمان نقشه برداري کشور

 

 

www.iran-irsc.com

مركز سنجش از دور ايران  

www.gsi-iran.org

سازمان زمين شناسي كشور

 

www.inco.ac.ir موسسه بين المللي اقيانوس شناسي  
www.mporg.ir سازمان برنامه و بودجه  
www.iees.ac.ir موسسه بين المللي زلزله و مهندسي زلزله  
www.nezam_mohandesi.ir معاونت نظام مهندسي وزرات مسكن و شهرسازي  
www.nezam.hud.ir سازمان نظام مهندسي تهران  
www.ngdir.com بانك اطلاعات علوم زمين  
www.agri_jahad.org دفتر سنجش از دور و اطلاعات جغرافيايي وزارت كشاورزي  
www.tehran_gis.com مركز سيستم اطلاعات جغرافيايي تهران  
www.gis-moe.org.ir سيستم اطلاعات جغرافيايي وزرات نيرو  
www.iranrivers.com دفتر حفاظت رودخانه ها  
www.ittransport.ir سيستم جغرافيايي وزارت راه  
www.utserv5.ut.ac.ir موسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران  
www.geomatics.kth.se جامعه نقشه برداران ايران  
www.iranastronomy.com سايت ايران نجوم  
www.irangeodesy.tk سايت ايران ژئودزي  
www.iranroads.com جاده هاي ايران  
www.rahyab.cityoftehran.com نقشه تهران - راهياب  
www.lrz-muenchen.de دانشگاههاي نقشه برداري ايران و جهان  
www.kntu.ac.ir دانشكده نقشه برداري دانشگاه خواجه نصير  
www.eng.ut.ac.ir گروه نقشه برداري دانشگاه تهران  
www.znu.ac.ir گروه نقشه برداري دانشگاه زنجان  
www.tabriz.ac.ir گروه نقشه برداري دانشگاه تبريز  
www.eng.ui.ac.ir گروه نقشه برداري دانشگاه اصفهان  
www.ngo-iran.ir دانشكده نقشه برداري سازمان جغرافيايي  
www.ncc.org.ir آموزشكده نقشه برداري سازمان نقشه برداري  
www.modares.ac.ir گروه سنجش از دور دانشگاه تربيت مدرس  
www.iustarak.ac.ir گروه نقشه برداري دانشگاه اراك

 

منبع:وبلاگ نسیم خشکی

 

 

تاریخچه اداره کل هواشناسی استان سیستان و بلوچستان

پنجشنبه دهم آذر ۱۳۹۰

 

ایستگاه هواشناسی زاهدان در سال 1327 با تعداد محدودی پرسنل تأسیس شد، متأسفانه اطلاعات دقیقی از نحوه کار ایستگاه و نوع اطلاع رسانی آن زمان در دست نیست اما گفته شده اطلاعات   بوسیله سیستم مورس از طریق برج مراقبت فرودگاه و یا ژاندارمری با زحمت فراوان و با درصدی خطا به تهران مخابره می شده است. این کار هر سه ساعت یک بار انجام می شده است.. ایستگاه هواشناسی سینوپتیک زاهدان در ابتدا به نام هواشناسی منطقه جنوب شرق فعالیت داشته و با حداقل ادواتی مثل دماسنج ، آفتابنگار ، بارانسنج و ... اطلاع رسانی داشته است. در سال 63 محل ایستگاه از ضلع شمالی به ضلع جنوبی فرودگاه منتقل شد و بخشهای فنی و اداری با هم متمرکز گردیدند. یک سال بعد ایستگاه مجهز به دستگاه Teletype  شد . اطلاعات بوسیله بیسیم از ایستگاههای تحت پوشش جمع آوری و با دستگاه Teletype  به تهران مخابره می شد. به تدریج به تعداد دستگاههای پلاتفرم نیز افزوده شد بطوریکه در این سالها ایستگاه به ادواتی نظیر تشت تبخیر ،دماسنج خاک ، تشعشع نگار ، باران نگار ، باد نگار مکانیکی و ایستگاه ثبات اقلیم شناسی مجهز گشت .این تجهیزات به تدریج تا سال 73 اضافه شد. از سال 74 هواشناسی منطقه جنوب شرق تبدیل به اداره کل هواشناسی سیستان و بلوچستان شد. در حال حاضر در این اداره کل ،  9 ایستگاه سینوپتیک ، 15 ایستگاه اقلیم شناسی و 140 ایستگاه بارانسنجی فعال می باشد.

 

1327 ایستگاه هواشناسی زاهدان
1341 ایستگاه هواشناسی سینوپتیک زابل
1343 ایستگاه هواشناسی سینوپتیک ایرانشهر
1344 ایستگاه هواشناسی سینوپتیک دریایی چابهار
1346 ایستگاه اقلیم شناسی کارواندر خاش
1352 ایستگاه اقلیم شناسی باهوکلات چابهار
1354 ایستگاه اقلیم شناسی قصرقند
1356 ایستگاه اقلیم شناسی نصرت آباد زاهدان
1357 ایستگاه اقلیم شناسی چشمه زیارتگاه زاهدان - ایستگاه اقلیم شناسی جون آباد زاهدان - ایستگاه اقلیم شناسی محمدآباد کورین زاهدان
1363 انتقال محل ایستگاه از ضلع شمالی به ضلع جنوبی فرودگاه
1364 تجهیز  ایستگاه هواشناسی زاهدان به دستگاه Teletype- تاسیس ایستگاههای هواشناسی سینوپتیک سراوان و خاش
1371 ایستگاه هواشناسی تحقیقات هواشناسی کشاورزی زهک
1372 تجهیز ایستگاه هواشناسی دریایی چابهار به دستگاه بویی شناور  - ایستگاه اقلیم شناسی گوهرکوه خاش
1374 تبدیل هواشناسی منطقه جنوب شرق  به اداره کل هواشناسی سیستان و بلوچستان
1376 ایستگاه اقلیم شناسی بمپور ایرانشهر
1380 ایستگاه هواشناسی سینوپتیک تکمیلی نیکشهر
1381 ایستگاه اقلیم شناسی گواتر چابهار
1382 راه اندازی ایستگاه خودکار هواشناسی در ایستگاه زاهدان
1383 ایستگاه هواشناسی سینوپتیک تکمیلی میرجاوه
1385 تجهیز ایستگاه جو بالای زاهدان به سامانه پیشرفته GRAW و دستگاه الکترولایزر
1386 مجهز شدن کلیه ایستگاههای هواشناسی سینوپتیک استان به ایستگاه خودکار هواشناسی
1387 تاسیس اداره پیش بینی جوی استان - تجهیز ایستگاه تحقیقات کشاورزی زهک به سامانه خودکار اندازه گیری رطوبت خاک TDR

 

 

تصاویری از طوفان تورنادو در آمریکا

یکشنبه بیستم شهریور ۱۳۹۰

 


ادامه مطلب...
 

 

جاذبه های گردشگری استان سیستان و بلوچستان

پنجشنبه بیست و نهم اردیبهشت ۱۳۹۰

 

استان سيستان و بلوچستان 

موقعيت جغرافيايي 

استان سيستان و بلوچستان با وسعتي حدود صد و هشتاد و هفت هزار و پانصدو دو كيلومتر مربع، در جنوب شرقي ايران و در مختصات جغرافيايي بيست و پنج درجه و سه دقيقه تا سي و يك درجه و بيست و هشت دقيقه عرض شمالي و پنجاه و هشت درجه و چهل و هفت دقيقه تا شصت و سه درجه و نوزده دقيقه طول شرقي واقع شده است.

اين استان پهناور در سمت شرق با كشور پاكستان نهصد كيلومتر و با كشور افغانستان سيصد كيلومتر مرز مشترك دارد؛ در قسمت جنوب با درياي عمان به طول تقريبي دويست و هفتاد كيلومتر مرز آبي دارد و از قسمت شمال و شمال غرب با استان خراسان به طول صد و نود كيلومتر و در قسمت غرب با استان كرمان به طول پانصد و هشتاد كيلومتر و با استان هرمزگان به طول صد و شصت و پنج كيلومتر همجوار است
ادامه مطلب...

 

 

طوفان گرد و غباری و علل و پیامد های ان

شنبه سوم اردیبهشت ۱۳۹۰

 

توفان شن و گرد و غبار غلیظ، ناگهان فضای شهر را تیره و تار می‌کند و نفس‌ها را به شماره می‌اندازد. شهر، در غباری از دانه‌های ریز شن و ماسه و گرد و خاک گم می‌شود و تشخیص آدمیان، اشیاء و درختان از چند متری، به سختی انجام می‌گیرد. این وضعیت نامساعد متاسفانه روزهایی از سال، گریبانگیر استان‌های جنوبی کشورمان می‌شود و مشکلات بسیاری را پدید می‌آورد. گزارش حاضر که در بوشهر، بندرعباس و اهواز تهیه شده، به بررسی این پدیده در سه استان جنوبی ایران پرداخته است
ادامه مطلب...

 

 

پربیننده ترین رسانه های خبری ایران کدامند؟

شنبه سوم اردیبهشت ۱۳۹۰

 

رسانه های غیر مکتوب در سالهای اخیر در سطح جهان با رشد فزاینده ای روبرو شده اند. این رشد در کشور ما نیز قابل مشاهده است.

 برابر اطلاعات موجود در سایت Alexa در ایران سایتهای گوگل ، یاهو و برخی سامانه های مربوط به وبلاگ نویسی از استقبال قابل توجهی برخوردارند.

طبق این اطلاعات، خبرگزاری های داخلی و سایت های خبری رتبه بندی شده اند.

در جدول زیر  رتبه بندی برخی  رسانه های داخلی کشور  آمده است. ستون سمت چپ نشان دهنده جایگاه سایت در میان کلیه سایت ها( اعم از خبری ، تبلیغاتی، وبلاگها و ...) است و ستون سمت راست ، جایگاه سایتها را صرفا در میان رسانه های خبری نشان می دهد. تاریخ استخراج اطلاعات، 5شنبه 29 بهمن 1388 است. 

منبع: خبرآنلاین

 

 

جزوه GIS

دوشنبه بیست و نهم فروردین ۱۳۹۰

 

        راهنماي آموزش نرم افزار

                Arcview 3.2.a

 

    

                                 ترجمه و تاليف : سعيد رضائي

          كارشناس ارشد مهندسي  سيستم هاي اطلاعات جغرافيائي

                                                      ارديبهشت 81

قست ۱۳


ادامه مطلب...
 

 

شهر الکترونیک

یکشنبه بیست و هشتم فروردین ۱۳۹۰

 

شهر الکترونیکی چیست

شهر الکترونیکی عبارت از شهری است که اداره امور شهروندان شامل خدمات و سرویس های دولتی و سازمان های بخش خصوصی به صورت برخط (online) و به صورت شبانه روزی و در هفت روز هفته باکیفیت و ضریب ایمنی بالا و با بهره گیری از ابزار فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و کاربردهای آن انجام می شود. شهر الکترونیکی ما را از دنیای تک بعدی شهرهای سنتی و امروزی خارج کرده و به دنیای جدیدی راهنمایی خواهد کرد، دنیایی دوبعدی که دستاورد فناوری های نوین اطلاعات و ارتباطات می باشد. در گذر این زمان و در این حرکت روبه جلوی فناوری ما در آینده ای نه چندان دور دنیای سه بعدی را شاهد خواهیم بود که حتی تصور آن در حال حاضر برایمان ناممکن است


ادامه مطلب...
 

 

نقشه ی بارش در هندوستان

یکشنبه بیست و هشتم فروردین ۱۳۹۰

 


هندوستان بين عرض جغرافيايي 84 درجه و 37.6 دقيقه شمالي و طول جغرافيايي 68.7 درجه
و 97.25 دقيقه شرقي قرار
دارد. اين كشور با وسعت 3214 كيلومتر از شمال تا جنوب بين عرض‌هاي جغرافيايي انتهاي
و 2933 كيلومتر از شرق تا غرب بين طول‌‌هاي جغرافيايي انتهايي قرار دارد. اين كشور
داراي 15200 كيلومتر مرز خشكي مي‌باشد. اين كشور متشكل از چهار منطقه مي‌باشد: منطقه
كوهستاني بزرگ، دشت‌هاي رودهاي گنگ و ايندوس، منطقه بياباني، و شبه‌جزيره جنوب. هندوستان،
در مرزهاي جنوبي، به كوه‌هاي هيماليا محدود مي‌شود، كه سه رشته تقريباً موازي مي‌باشد
كه جاي جايش فلات‌ها و دره‌هاي گسترده، مانند دره‌هاي كشمير و كولو قرار دارد، كه بسيار
حاصلخيز مي‌باشد. هندوستان در پنج ناحيه كشاورزي اكولوژيكي قرار دارد: aez 1، با ويژگي
منطقه استوايي گرم و نيمه خشك؛ aez 2، منطقه استوايي گرم و نيمه مرطوب؛ aez 5، منطقه
استوايي گرم و خشك و نيمه خشك با بارش تابستانه؛ aez 6، منطقه استوايي گرم و نيمه مرطوب
با بارش تابستانه؛ و aez 8، منطقه استوايي معتدل با بارش تابستانه. بيشتر محصول برنج
از aezهاي 1، 2 و 6 برداشت مي‌شود.آب و هواي هندوستان از نوع موسمي استوايي مي‌باشد. اين كشور داراي چهار فصل مي‌باشد:
زمستان (دسامبر- فوريه)، تابستان (مارس- مه)، موسمي جنوب غربي باراني (ژوئن- سپتامبر)،
و پس از موسمي، كه در شبه جزيره جنوبي به نام موسمي شمال شرقي (اكتبر- نوامبر) شناخته
مي‌شود. آغاز زمستان و دوره‌هاي تابستان در نواحي مختلف متفاوت مي‌باشد.چهار منطقه جوي وسيع براساس ميزان بارندگي وجود دارد. تمام آسام و كرانه‌هاي غربي هندوستان
در دامنه گاتس غربي قرار دارند و از شمال مومباي (بمبئي سابق) تا تيرو و انتاپورام
(تريواندروم سابق) گسترش يافته كه از نواحي پرباران مي‌باشند. صحراي راجاستان كه از
غرب به گيلگيت امتداد يافته ناحيه‌اي كم باران مي‌باشد. در ميان آنها دو ناحيه با بارش
نسبتاً زياد و كم قرار دارد. ناحيه پرباران منطقه وسيعي در بخشي از شبه‌جزيره مي‌باشد
كه از شمال به دشت‌هاي هندوستان و از جنوب به دشت‌هاي ساحلي متصل مي‌شود. ناحيه كم
باران در كمربندي از دشت‌هاي پنجاب در آن سوي كوهستان وينديا تا بخش غربي ناحيه دِكان
قرار دارد، كه به طرز قابل توجه‌اي در فلات ميسور وسعت يافته است.

منبع:جمع اوری از سایت های مختلف

 

 

باد های 120 روزه سیستان

یکشنبه بیست و هشتم فروردین ۱۳۹۰

 

بادهاي120   روزه سيستان

نوشته : سيد رضا حسين زاده

در بين بادهاي محلي ايران بادهاي 120روزه سيستان كه در بخش شرقي سرزمين ايران براي مدتي از سال حاكميت مي يابند. محدوده وزش اين بادها را خراسان جنوبي تا سيستان و زمان آن را فصل تابستان بيان كرده اند. بنا به نوشته دكتر عليجاني در كتاب آب و هواي ايران ، باد 120 روزه سيستان در دوره گرم سال يعني از 15 خرداد تا 15 مهر به مدت 120 روز از ارتفاعات شمال شرقي ايران به سرزمين هاي جنوب شرقي ايران مي وزد. به گفته وي اين بادها در دامنه جنوبي البرز بسيار مطبوع و خنك است ، اما پس از عبور از بيابانهاي خشك دشت كوير و دشت لوت بسيار گرم و خشك مي شود به طوري كه در سيستان و بلوچستان پوشش گياهي را از بين مي بردو خسارات جبران ناپذيري را ببار مي آورد. با تغيير الگوي فشار در زمستان ،اين باد هم ازبين مي رود. در ساير منابع هم با اشاره به اين كه بادهاي 120 روزه سيستان معروف به بادهاي لوار ، دنباله بادهاي موسمي هندوستان است و از طريق افغانستان و خصوصاً در بيابان تار اين كشور قدرت يافته و با عبور از نواحي كم ارتفاع افغانستان چون دشت نا اميد وارد ايران مي شود. جهت وزش آنها در زابل به غلط شمالشرق – جنوبغرب ذكر گرديده است . در اين مقاله سعي مي شود ضمن ارائه اطلاعاتي دقيق تر از وضعيت بادهاي 120 روزه سيستان در شرق كشور ،ارتباط آن با الگوهاي فشار سطح زمين نيز بررسي و برخي اثرات مثبت و منفي آن بر سطح زمين مورد مطالعه قرار گيرد.

نامگذاري و محدوده وزش باهاي 120روزه:

با توجه به وضعيت جغرافياي طبيعي كشور و همچنين پراكندگي الگوهاي فشار سطح زمين، به نظر مي رسد در بيشتر نواحي ايران بادهاي محلي فصل تابستان وجود داشته باشند ولي در هر محل نام مخصوص به خود دارند. تقريباًاكثر ساكنان جنوب خراسان و سيستان و بلوچستان با بادهاي معروف 120 روزه آشنايي دارند. به گفته آنان اين بادها در فصل گرم سال وزيدن گرفته و از دو مشخصه ؛يكي سرعت و ديگري تداوم زياد برخوردارند. اين بادها در خراسان جنوبي به گرم باد يا تف باد معروف بوده و به سمت ناحيه سيستان ،بادهاي لوار يا 120 روزه خوانده مي شود . علت اطلاق نام تف باد به آن در خراسان جنوبي كيفيت حرارتي باد مذكور بدون توجه به جهت يا روزهاي خاصي است. در اين منطقه در روزهاي گرم سال هر بادي و با هر جهتي چون گرم است ،تف باد ناميده مي شود . در سيستان و خصوصاًزابل نامگذاري باد مذكور بيشتر از عامل زمان تا هر چيز ديگري نشأت مي گيرد. از آن گذشته اين بادها واقعاً در زابل داراي جهت مشخص تر و ثابت تر ،سرعت بيشتر و زمان مشخص تري مي باشندو. كه به طور متوسط هر ساله حدود 120 روز تداوم مي يابد. بنابراين وقتي از بادهاي 120 روزه سيستان صحبت مي كنيم طبيعتاً بايستي محدوده مطالعاتي بخشي از جنوب خراسان تا سيستان و بلوچستان شمالي را در بر گيرد .

به منظور پيگيري نحوه تغييرات فصلي و ماهانه جهت ،تعداد و شدت بادها در منطقه مورد مطالعه(ايستگاههاي هواشناسي بيرجند – نهبندان – زابل – زاهدان ) و نهايتاً تفكيك بادهاي 120 روزه از ساير بادها اقدام به تهيه و ترسيم گلبادهاي ايستگاهها شده است . بر اساس اطلاعات حاصل از اين گلبادها مي توان زمان ، جهت و سرعت بادهاي 120 روزه سيستان را در بخش هاي مختلف منطقه تعيين كرد. به طور كلي در هر چهار ايستگاه از بهار به بعد ،بادهاي غالب در يك يا دو جهت كاملاً مشخص با بيشترين فراواني و سرعت ظاهر مي شوند كه اين وضعيت در طول فصل تابستان شدت و ثبات بيشتري مي يابد. با شروع فصل پاييز تقريباً وضعيت آرامي در ايستگاهها به چشم مي خورد. و به جز در ايستگاه زابل ، در ساير ايستگاهها ،بادهاي مختلف داراي شرايط مشابهي از نظر فراواني و سرعت هستند. اين وضع در زمستان و تا حدودي در نيمه اول بهار حفظ مي گردد. در 3 ايستگاه نهبندان ،زابل و زاهدان ماههاي تير، خرداد و شهريور و در ايستگاه بيرجند از تير ماه به بعد با افزايش فراواني و سرعت باد در يك يا دو جهت مشخص كه منطبق بر جهت غالب بادهاي فصل تابستان است ،همراه مي باشد. زمان شديد ترين و بيشترين بادها ،دو ماه تير و مرداد تعيين مي شود . كه تقريباً 80 درصد از بادهاي وزيده شده در اين ماهها سرعتي بيش از 5 متر بر ثانيه دارند.

 

 

تعداد کاربران اینترنت در ایران و جهان

یکشنبه بیست و هشتم فروردین ۱۳۹۰

 

جداول رتبه کشورها در آمار کاربر اینترنت
جام جم آنلاین: تعداد کاربران اینترنت در ایران همچنان در حال افزایش است زیرا بر اساس جدیدترین آمار منتشر شده تعداد کاربران ایرانی نسبت به سال گذشته یک میلیون نفر افزایش داشته است و ایران همچنان در صدر کشورهای خاورمیانه است...
 
 

ادامه مطلب...
 

 

جنگل های حرا(مطلبی از بورتال استان سیستان و بلو چستان)

یکشنبه بیست و هشتم فروردین ۱۳۹۰

 

جنگل های مانگرو واکوسیستم های کاملا ویژه ای هستند که اجتماعات گیاهی وجانوری آنها درارتباط با شرایط خاصی می تواند شکل می گیرد . جنگلهای حرا جنوب ایران درنوار ساحلی خلیج فارس ودریای عمان آخرین پراکنش جنگلهای مانگرو در جنوب شرقی آسیا به شمار می روند این جنگلها از یک یا گاهی دو گونه مانگرو تشکیل شده وفروان ترین گونه آن حرا است که درمنطقه حفاظت شده حرا به تنهایی حضوردارد
ادامه مطلب...

 

 

نقش فن اوری ارتباطات در دانش جغرافیا

یکشنبه بیست و هشتم فروردین ۱۳۹۰

 

برای مشاهده ی مطلب به ادامه مطلب مراجعه نمایید
ادامه مطلب...

 

 

محبوبترین سرویس های ارایه دهنده ی ایمیل

یکشنبه بیست و هشتم فروردین ۱۳۹۰

 

در اينترنت وب سايت هاي مختلفي خدمات پست الكترونيك (يا همان ايميل) را ارائه مي نمايند. ولي در ايران هموطنان ما علاقه خاصي به استفاده از سرويس هاي مختلف و پست الكترونيك يا ايميل ياهو دارند. كه البته يك سرويس تمام عيار و بي عيب نيست. بلكه معايبي هم دارد مثلاٌ كند است و گاه پيش مي آيد كه پيغام شما با تاخير به مقصد مي رسد. در ضمن ايميل ياهو از نظر امنيتي هم در سطح پاييني است علت آن هم ساده است چون اين سرويس كاربران زيادي دارد طبيعي است كه خرابكاران اينترنتي بيشتر روي آن سرمايه گذاري مي كنند و نرم افزار هاي فراواني براي هك كردن ايميل ياهو يافت مي شود. حال اگر شما فردي هستيد كه از ايميل خود استفاده زيادي مي كنيد و براي شما مهم است كه اطلاعات ايميل شما به دست افراد نا محرم نيفتد بهتر است سرويس هاي ديگر را امتحان كنيد، كه كمتر شناخته شده است. در همين راستا تعدادي از سرويس هاي معتبر پست الكترونيك را به شما معرفي مي نماييم.

1- GMail  سرويس جي ميل را همه مي شناسيم كه متعلق به گوگل است و فضاي زيادي هم در اختيار كاربران قرار مي دهد ولي به همان اندازه ياهو از نظر امنيتي در خطر است.

2- Inbox.com  اين سرويس هم يكي از بزرگترين خدمات دهندگان پست الكترونيك مي باشد ولي از نظر امنيتي در وضعيت بهتري قرار دارد و در زمان نگارش اين مقاله 5 گيگا بايت فضا در اختيار كاربر قرار مي دهد و بايد گفت فضاي قابل توجهي است.

3- Yahoo Mail  در مورد سرويس ياهو هم كه بهتر از من مي دانيد يكي از نقاط قوت بزرگ آن را مي توان در آنتي ويروس هاي قدرتمند آن دانست كه فايل هاي دريافتي شما را از نظر وجود ويروس چك مي كند.

4- AIM Mail  يك سرويس رايگان ايميل كه 2 گيگا بايت فضاي در اختيار شما قرار مي دهد و داراي سيستم چك ويروس و ضد اسپم است.

5- Goowy

6- MSN Hotmail  اين سرويس هم خدمات قابل توجهي از جمله 2 گيگا بايت فضا و امضاي الكترونيكي و سازگاري با HTML را ارائه مي دهد

7- BigString  همه مزاياي يك سرويس ايميل و بيشتر از آن را در اختيار دارد.

8- My Way  يك سرويس پست الكترونيك قوي كه 125 مگابايت فضا در اختيار شما قرار مي دهد سرعت خوبي دارد و يك پورتال (مانند ياهو) هم هست. قبلا در باره اين سرويس و نحوه ساخت ايميل در ياد بگير دات كام مقاله اي ارائه شده است.

9-
Care2  يكي از بزرگترين ارائه دهندگان خدمات پست الكترنيك در تمام دنيا كه سرويسي متفاوت است.

10- HotPop يك سرويس ايميل كه به صورت رايگان خدمات پست الكترونيك POP3 را ارائه مي دهد و شما با نرم افزار هايي مانند Outlook يا Thunderbird مي توانيد ايميل خود را چك كنيد.

نويسنده: علي يزدي مقدم

 

 

 

شاخص های خشکسالی(spi...)

یکشنبه بیست و هشتم فروردین ۱۳۹۰

 

     بارندگي به عنوان بي ثبات ترين متغير اقليمي در مناطق خشک و نيمه خشک است که تغييرات آن به طور مستقيم در رطوبت خاک، جريان هاي سطحي و زيرزميني انعکاس مييابد. به همين دليل بارش اولين عاملي است که مي تواند در بررسي خشکسالي به ويژه خشکسالي هواشناسي مورد توجه قرار گيرد(نوحي و عسگري، ۱۳۸۴)

قطره ساماني و همكاران (1387) برخي از  شاخصهاي هواشناسي را مرور كرددند:


ادامه مطلب...
 

 

مونسون

یکشنبه بیست و هشتم فروردین ۱۳۹۰

 

سرچشمه اصلي نيروي مانسون

همانند كليه سيستم‌هاي اقيانوس‌شناسي و هواشناسي در سياره زمين، مانسون‌ها هم نيروي اصلي خود را از خورشيد مي‌گيرند. كم‌وبيش حدود 30% از انرژي خورشيدي كه به سطوح بالاي جوي مي‌رسد، به‌وسيله سطوح فوقاني ابرها و سطح زمين به فضا بازتاب مي‌شوند. مقدار بسيار كمي از آن نيز به‌وسيله جو جذب مي‌شود. تضاد و تقابل فصل‌ها در دو نيمكره شمالي و جنوبي، موجب حركت آرام هوا از نيمكره زمستاني به سوي نيمكره تابستاني، به وسيله گراديان افقي فشار و نيروي عمودي شناوري از اختلاف درجه حرارت، مي‌شود.

اما آب و خشكي، به مقدار يكسان انرژي دريافتي از خورشيد، دو واكنش متفاوت نشان مي‌دهند. دودليل براي اين تفاوت ذكر شده است. نخست اينكه دماي ويژه آب دو برابر دماي ويژه خاك است، يعني با مقدار مساوي انرژي دريافتي، خاك دو برابر آب گرم مي‌شود. دليل دوم، ‌كه از دليل نخست بسيار مهم‌تر است اين‌است‌كه، گنجايش مؤثر دما، (توانايي يك ماده براي نگه داشتن گرما)، براي اقيانوس‌ها بسيار بيشتر از قاره‌هاست.

در فصل زمستان، خشكي بيش از انرژي كه از خورشيد دريافت مي‌كند، انرژي به هوا گسيل مي‌كند. گرمائي كه در تابستان پيش در ژرفاي خاك ذخيره شده بود، اينك به سطح زمين مي‌آيد. ازآنجاييكه در اقيانوس، گرماي بيشتري ذخيره مي‌شود، در زمستان سطح آن كمتر سرد مي‌شود.

چرخه تابستاني مانسون هند

در فصل تابستان در هر نيم‌كره، انرژي دريافتي خورشيد، بيش از انرژي بازتابشي است. همچنين خشكي گرماي خود را زودتر از دست مي‌دهد. اين خصوصيت به‌ويژه بر روي بيابان ربع‌الخالي، يكي از بزرگترين بيابان‌هاي جنب‌حاره، و فلات تبت، با ارتفاع متوسط 4 كيلومتر از سطح دريا، در ميانه قاره آسيا، نمايان است. اين گرماي از دست رفته، حد غربي و شمالي مانسون هند را توجيه مي‌كند. در خردادماه هندوستان شمالي از چندين ماه پيش همچنان خشك است و دما در آن به بيش از 40 درجه سانتيگراد مي‌رسد. همزمان در نيم‌كره جنوبي، زمين سرد است. در هر نيم‌كره، تبادل انرژي ميان خشكي و دريا برقرار مي‌شود. نتيجه كلي، بالا رفتن گرماي هندوستان و شمال افريقا در برابر پايين آمدن گرماي اقيانوس هند است.

در هنگامي‌كه ناحيه مانسون آسيا به بيشينه دماي خود مي‌رسد، گراديان افقي فشار بر فراز خشكي و دريا شدت مي‌يابد. گراديان فشار و نيروهاي شناوري كه به وسيله گرماي هوا ايجاد مي‌شوند، موجب حركت همگرائي در نزديكي سطح زمين مي‌گردند. اين خود موجب حركت هواي مرطوب-سنگين از سوي استوا و اقيانوس هند به سوي منطقه كم‌فشار جنوب آسيا مي‌شود. به دليل وجود شتاب كوريوليس، مسير واقعي حركت بادها منحني است. پادساعت‌گرد روي شبه قاره هند و ساعت‌گرد بر روي فلا تبت.

باران‌هاي موسمي

جريان هواي برخاسته در روي شبه قاره هند، محيطي با فشار كم را ايجاد مي‌كند. اين هوا نخست منبسط شده سپس سرد مي‌شود، آنگاه رطوبتي را كه با خود حمل مي‌كرده به ابر و سرانجام باران تبديل مي‌گردد. فرآيند ميعان نيز گرماي نهان (latent heat) ذخيره شده در مولكول‌هاي آب را آزاد مي‌كند. اين منبع عظيم گرما به نيروي شناوري براي ايجاد چرخه مانسون افزوده مي‌شود. رشته كوه‌هاي Ghats در ساحل غربي هند و رشته كوه‌هاي سترگ هيمالايا در فلات تبت در شمال شبه‌قاره هند، نيروي مكانيكي بالارونده‌اي توليد مي‌كنند كه اين نيرو به فرآيند ميعان و بارش بسيار كمك مي‌كند.

باران‌هاي موسمي تابستاني آسيا، براي حدود يكصد روز، تقريبا همزمان با بادهاي 120 روزه سيستان، از روزهاي پاياني خرداد ماه آغاز شده و در روزهاي آغازين مهرماه به پايان مي‌رسد. روز آغازين اين باران‌ها براي هر سال متفاوت از سال‌هاي ديگر است، اما اين روز در يك محدوده يك ماهه قرار دارد. در Kerala، كه در عرض جغرافيايي 8 درجه شمالي قرار دارد، اين باران‌ها در روز 12 خرداد، با تقريب يك هفته‌اي، آغاز مي‌شود. سپس مانسون به آهستگي به سوي شمال‌غربي پيش‌روي مي‌كند. روز 21 خرداد در بمبي، 19 درجه شمالي، و روز 26 خرداد در دهلي، 28.5 درجه شمالي، خود را نشان مي‌دهد. در نيمه نخست تيرماه، تمامي شبه قاره هند زير نفوذ مانسون قرار مي‌گيرد. تعادل آب در هندوستان چنان موبه‌مو و تنگاتنگ است كه فقط يك هفته تاخير در باران به فاجعه‌اي بزرگ منجر مي‌شود. هرچند تاريخ آغاز اين باران‌ها اغتشاشي يك‌ماهه دارد، اما پژوهش‌ها نشان مي‌دهد كه مقدار باران موسمي، ربطي به تاريخ آغاز آن ندارد. بيشينه اين بارش‌ها در Cherranpunji با ميانگين 425 اينچ در سال است، اما در يك مورد حتي 1024 اينچ بارندگي هم ثبت شده است.

بررسي و مطالعه باران‌هاي موسمي نشان مي‌دهد كه اين جريان در حدود اواخر مرداد و اوايل شهريور، يك وقفه 3 الي 21 روزه دارد.

از مهرماه تا خردادماه در شبه‌قاره هند، به‌جز منطقه تاميل‌نادو و رشته‌كوه‌هاي Ghats، به ندرت بيش از چند ميلي‌متر باران مي‌بارد. در مهرماه باران‌هاي موسمي به سوي جنوب‌شرقي هند حركت مي‌كند. در آبان‌ماه جبهه مانسون به تاميل‌نادو رسيده و تقريبا در همين زمان مانسون زمستاني در جنوب هند به آرامي آغاز مي‌شود.

در اين زمان، ديگر مناطق شبه‌قاره هند به سوي خشكي پيش مي‌رود، بادهاي گرم‌و‌مرطوب جنوب‌غربي به بادهاي سردوخشك شمال‌شرقي، و مانسون تابستاني به مانسون زمستاني تبديل مي‌شود. در زمستان بادهاي شمال‌وز، هواي سرد و خشكي را بر روي شبه‌قاره حاكم مي‌كنند. اين فرآيند موجب ايجاد هوايي سرد، خشك و بدون ابر، به ويژه در ماه‌هاي بهمن و اسفند مي‌شود. از ميانه‌هاي اسفند ماه تا آغاز باران‌هاي موسمي در خرداد‌ماه، توفان‌هاي تندري پيش‌درآمد مانسون، گهگداري اين گرماي دهشتناك را مي‌شكند. در اواخر خردادماه، كرانه‌هاي هند شاهد ظهور دوباره باران‌هاي موسمي خواهند بود. اين چرخه هوائي زندگي مردم در اين منطقه را به شدت تحت تاثير خود قرار مي‌دهد.

باران‌هاي موسمي در مالزي-استراليا

جنوب‌شرقي آسيا و شمال استراليا تحت تاثير سيستم مانسون واحدي قرار دارند كه در دو سوي خط استوا گسترده شده و به اين دليل با مانسون‌هاي ديگر متفاوت است. البته مانسون شمال‌شرقي استراليا از اين سيستم مجزاست و جداگانه عمل مي‌كند. حجم عظيم آب ميان استراليا و آسيا تاثير شگرفي بر آب‌وهواي منطقه حاره و مانسون تابستاني آن دارد. جزاير فراوان، اندونري، فليپين، ملانزي، پلي‌نزي، پلي‌پونزي و ...، آب‌وهواي متنوع حاره‌اي را در خود جاي داده است. توفان‌هاي پيچندي تايفون كه در فصل مانسون ايجاد مي‌شوند به پيچيدگي آن مي‌افزايند.

شمال چين، كره و ژاپن را، به دليل فصول، آهنگ بارش در عرض‌هاي مياني، هواي سرد قاره‌اي در زمستان، جبهه زائي، نوسان باران و سيستم‌هاي پرفشار خشك در فصل گرم، از اين گروه جدا مي‌كنيم. در حقيقت اين مناطق، بيشتر در زير نقوذ سيستم مانسون هندوستان قرار دارند. مرز طبيعي منطقه حاره، مابين ناحيه غير مانسون و سرزمين‌هاي جنوبي مانسون‌دار به شدت به چشم مي‌خورد.

حد شمالي مانسون حاره‌اي، حتي به عرض 25 درجه شمالي هم مي‌رسد. در مناطق شمالي‌تر، مانسون نيروي چنداني ندارد كه با سيستم پرفشار جنب حاره‌اي مقابله كند. به اين ترتيب باران‌هاي موسمي در تيرماه و شهريورماه، كه به وسيله واچرخندهاي پرفشار در مردادماه از هم ديگر جدا مي‌شوند، رخ مي‌دهد. در جنوب چين و فليپين، بادهاي تجارتي حاره‌اي شرق‌وز، از مهرماه تا ارديبهشت‌ماه وزيده و اغلب به وسيله سيستم پرفشار ايجاد شده در منطقه سيبريه تقويت مي‌شوند. جايگزيني اين باد در ماه‌هاي خرداد تا شهريور به وسيله بادهاي جنوب‌غربي، در اثر مانسون ايجاد مي‌شود.

در هندوچين مانسون‌هاي تابستاني بسيار نيرومندترند. جريان رسيده از جنوب‌غربي از خردادماه تا آبان‌ماه، با ابرهائي به ضخامت 4 الي 5 كيلومتر، باراني فراوان را به همراه مي‌آورد. ماه‌هاي آذر و دي، فصل سرد و خشك، و ماه‌هاي فروردين و ارديبهشت فصل بسيار گرم منطقه است. در شرق و جنوب‌شرقي مانسون زمستاني باران‌زاست.

در اندونزي به دليل گسترش آب‌ عرض جغرافيائي پايين منطقه، مانسون بسيار ضعيف عمل مي‌كند. به دليل كوچكي ابعاد و سادگي زمينه، استراليا ساده‌ترين الگوي مانسون را دارد. شمال آن داراي يك برش باد ميان تابستان (شمال‌غربي) و زمستان (جنوب‌شرفي) است. اما دو تفاوت نيز با ديگر مانسون‌ها دارد. نخست اينكه باد شمال‌شرقي، مانسوني است كه با حود باران را به ژرفاي قاره مي‌برد و دوم اينكه حتي در تابستان بادهاي تجارتي جنوب‌شرقي به دليل واچرخندهاي پرفشار گذري، چشمگير هستند.

مانسون غرب آفريقا

در حدود 200 سال است كه باران‌هاي موسمي غرب افريقا شناخته شده‌اند. در زمستان اين باران‌ها از جنوب‌غربي به جايي مي‌آيند كه بادهاي تجارتي شمال‌شرقي كه از صحرا و كرانه‌هاي شرقي افريقا مي‌وزند، گرماي دهشتناك به همراه توفان شن را با خود به آنجا مي‌آورند. منطقه‌اي با شب‌هاي سرد و روزهاي بسيار گرم. در چنين شرايطي مراكز پرفشار واچرخنددر عرض جغرافيايي 20 درجه شمالي به همراهي رودبادهاي شرقي (Jet stream) در عرض جغرافيايي 10 درجه شمالي، كه از شبه قاره هند به خط استوا بسيار نزديك‌تر هستند، باران‌هاي موسمي را ايجاد مي‌كنند. مانسون غرب افريقا از نظر مكاني تقريبا ميان بادهاي جنوب‌غربي و بادهاي سطحي خشك زمستاني كرانه‌هاي غربي افريقا harmattan قرار دارد. وجود اين باران‌هاي موسمي از نفوذ هواي خشك از عرض 20 درجه شمالي به پايين‌تر جلوگيري مي‌كند. هواي گرم و خشك در حدود عرض 8 درجه شمالي به‌طور كامل ناپديد مي‌شود.

مانسون در اروپا و امريكاي شمالي

مانسون‌هاي تكامل نيافته

باران‌هاي موسمي تاثير فراواني در اروپاي مركزي دارد. جاييكه جهت باد از سوي اقيانوس اطلس حدود 30 الي 40 درجه تغيير مي‌كند و نه به‌طور پيوسته اما بسيار زياد با دگرگوني‌هاي جبهه‌اي، سرما، هواي ابري، باران و توفان تندري را همراه است. از ديدگاه اقليم‌شناسي اين باران‌ها موسمي هستند، اما فقط مراحل بدوي و نخستين يك مانسون، كه پي‌آمد هوايي منحصر به فرد است. اين حالات تا تبديل شدن به يك مانسون واقعي راه زيادي در پيش رو دارد.

در عرض‌هاي پايين جغرافيايي امريكاي شمالي و در كرانه‌هاي خليج مكزيك، فضاي مناسبي براي گسترش مانسون وجود دارد. در طول تابستان، بر روي مناطق گرم، بارها سيستم‌هاي كم فشار چرخندي ايجاد مي‌شوند. بادهاي تجارتي شمال‌شرقي، به بادهاي شرقي، جنوب‌شرقي و حتي جنوبي تبديل مي‌شوند. ايالت تگزاس و كشورهاي پيرامون خليج مكزيك،‌تحت تاثير هواي مرطوب اقيانوسي، كه تا حد زيادي داخل خشكي نفوذ مي‌كنند، قرار دارند. البته باران‌ها، ويژگي‌هاي يك مانسون را نشان نمي‌دهند. در كل بارش‌ها 2 يا 3 و يا حتي 4 نقطه اوج بارش وجود دارد. در زمستان جريان‌هاي شمالي كه اغلب به وسيله سيستم‌هاي پرفشار واچرخندي ايجاد مي‌شوند، سرما را با خود به داخل خشكي مي‌آورند. اگرچه بارش‌هاي تابستاني و زمستاني، ويژگي‌هاي باران موسمي را از خود نشان مي‌دهد، اما هيچكدام آنچنان توانمند نيستند كه در گروه مانسون طبقه‌بندي شوند.

در امريكاي مركزي يك مانسون واقعي در بين عرض‌هاي جغرافيايي 5 و 12 درجه شمالي، در منطقه كوچكي از اقيانوس آرام رخ مي‌دهد. نه فقط بادهاي فصلي آن، بلكه بارش آن هم كاملا مانسون است. فصل زمستان آنجا بسيار خشك است. فصل بارش آن خرداد ماه در شمال خليج مكزيك و تيرماه در جنوب مكزيك آغاز مي‌شود و در مهرماه در شمال و آذر ماه در جنوب به پايان مي‌رسد. اين روند در جنوب مكزيك حدود 3 ماه و در كستاريكا حدود 7 ماه به طول مي‌كشد. اين مانسون در حقيقت نمونه كوچكي از مانسون هند است.

منبع:نیم نگاهی به جغرافیا
 

 

یاحق” جایگزین یاهو و گوگل!؟؟

دوشنبه بیست و دوم فروردین ۱۳۹۰

 

اواخر مرداد ماه ۸۹ رضا تقی پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از راه اندازی موتور جستجوگر ملی خبر داد و با بیان اینکه بسیاری از کشورها دارای موتور جستجوگر بومی هستند، اعلام کرد که ایران برای جواب‌گویی به نیازهای داخلی در نظر دارد موتور جستجوگر ملی راه اندازی کند که در برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور نیز این طرح پیش بینی شده است.
ادامه مطلب...

 

 

عوامل موثر بر اب و هوای ایران

یکشنبه بیست و یکم فروردین ۱۳۹۰

 

عوامل مؤثر بر آب و هوای ایران با تأکید بر عنصر بارش

مقدمه:ایران سرزمین بسیار متنوّعی است که این تنوع علاوه بر ویژگی های انسانی در ویژگی های طبیعی آن هم مشاهده می شود.سرزمین ایران  در اثر استقرار بین سه صفحۀ عربستان،اوراسیا و هند به صورت یک تودۀ برجسته درآمده است.بر اثر این شکل یابی تکتونیکی[1]،مرزهای خارجی این سرزمین به صورت برآمده قسمت های فرو رفته مرکزی و داخلی را در میان گرفته است(بابائی فینی و فرج زاده،1381).مورفولوژی[2] کلی این سرزمین در نیمۀ غربی برجسته،پر عارضه و بر عکس در نیمۀ شرقی و مرکزی کشور کم عارضه،کم ارتفاع و نسبتاً یکنواخت است.این تفاوت مهم مورفولوژیکی به همراه مو قعیت عمومی جغرافیایی،یعنی  قرار گیری در کمربند خشک کرۀ زمین و قرارگرفتن منابع عمدۀ رطوبتی در غرب آن،نقش بسیار مهمی در  پدیدآوردن سیمای طبیعی سرزمین ایران به شکل کنونی داشته است.در این میان بارندگی های زندگی بخش در گسترۀاین فلات زمانی رخ می دهند،که دو عامل اساسی آن یعنی رطوبت و صعود وجود داشته باشدکه تحقیقاً نحوۀ پراکنش بارش در سطح کشور،تابع نحوه و میزان فراهمی این دو عامل است.


ادامه مطلب...
 

 

لایه های مختلف جو

پنجشنبه هجدهم فروردین ۱۳۹۰

 

لایه های جو زمین

مقدمه
محیط فضایی از اندرکنشهای زیادی مانند نیروهای ثقل ، ماگنتو استاتیک ، الکترو استاتیک ، الکترومغناطیس و ... نسبت به زمان و مکان تغییراتی مهم را نشان می‌دهد که طبیعت ترکیب و توزیع ماده ، دمای گاز بین سیاره‌ای خواه یونیزه و یا خواه خنثی را تغییر می‌دهد. محدوده زمینی بصورت ناحیه فضایی مورد مطالعه قرار می‌گیرد که تأثیرات زمین در آن ناحیه از اهمیت اساسی برخوردار است. این تأثیر بطور یکسان بر حسب فاصله از زمین صورت نمی‌گیرد. تأثیر میدان مغناطیسی تا دهها برابر شعاع کره زمین و نسبت به جهت تابش خورشید و فعالیت آن گسترده است و بالاخره اتمسفر زمین پس از چندین کیلومتر قابل صرفنظر کردن است.

وقتی به تدریج از سطح زمین بالا می‌رویم، بر حسب ارتقاع با طبقه بندی اتمسفری روبرو خواهیم شد که بعضی پارامترها اهمیت ویژه‌ای خواهند داشت. طبیعت مولکولها یا یونها که وابسته به میدان ثقلی زمین ، جذب تابش خورشیدی و بنابراین دما ، چگالی و همچنین یونش را تغییر می‌دهد. حدود لایه‌های فضایی نه از نظر فضایی و نه از نظر زمانی بطور مطلق ثابت نیست. زیرا که پارامترهای مداخله کننده خود نیز ثابت نیستند. دمای لایه‌های بالایی وابسته به جذب خورشیدی در هنگام روز و شب متفاوت خواهد بود. ترکیبات آنها بر اثر فعالیت خورشیدی تغییر می‌کند. به علاوه لازم است تغییرات محلی جغرافیایی را مانند میدان مغناطیسی زمین در نظر گرفت. اتمسفر زمین را بر حسب چگونگی روند دما ، اختلاف چگالی ، تغییرات فشار ، تداخل گازها و سرانجام ویژگیهای الکتریکی به لایه‌های زیر تقسیم کرده‌اند:


ادامه مطلب...
 

 

نیروی کوریولیس

سه شنبه شانزدهم فروردین ۱۳۹۰

 

نیروی کوریولیس یا اثر کوریولیس (به انگلیسی: Coriolis effect) یک شبه-نیرو است که باعث انحراف اجسام در حال حرکت به بیرون از راستای خط راست، از دید یک ناظر درون یک دستگاه چرخشی است. تاثیرات این نیرو را می‌توان بوضوح در تعیین جهت جریانات جبهه‌های آب و هوایی سیارات دید. این اثر توسط گاسپار گوستاو کوریولیس مهندس و ریاضیدان فرانسوی در قرن 19 میلادی کشف شد.
ادامه مطلب...

 

 

بحران هسته ای فوکوشیما

دوشنبه پانزدهم فروردین ۱۳۹۰

 

فاجعه چرنوبیل و مقایسه آن با بحران رآکتورهای هسته ای فوکوشیما

فاجعه چرنوبیل و مقایسه آن با بحران رآکتورهای هسته ای فوکوشیما
فاجعه چرنوبیل و مقایسه آن با بحران رآکتورهای هسته ای فوکوشیما
حوادث > خارجی - بسیاری از علاقمندان می خواهند ببینند آیا فاجعه چرنوبیل و بحران هسته ای در نیروگاه هسته ای ژاپن شبیه هم بوده و یا با هم متفاوت است.

ادامه مطلب...
 

 

تصاویری از سونامی در ژاپن

دوشنبه پانزدهم فروردین ۱۳۹۰

 

 


ادامه مطلب...
 

 

خشکسالی ریزگرد و بیابان زایی

یکشنبه پانزدهم اسفند ۱۳۸۹

 

خشکسالی، ریزگرد و بیابانزایی

با افزایش جمعیت جهان آنچه که بیش از هر زمان دیگری دارای اهمیت خاص می باشد، تأمین نیاز های اساسی این جمعیت روزافزون و در رأس آن تأمین منابع آب وغذای این افراد است. طوری که بنا به نظرپاره ای از کارشناسان، جنگی که جهان  بارها در هزاره سوم تجربه خواهد کردبر سر منابع آبی است.


ادامه مطلب...
 

 

نقشه ی فشار هوا

یکشنبه پانزدهم اسفند ۱۳۸۹

 

 


ادامه مطلب...
 

 

مر کز کم فشار

یکشنبه پانزدهم اسفند ۱۳۸۹

 

 

سیکلون مر کز کم فشار

آب و هوا > جهان  - همشهری‌آنلاین:
یک چرخند یا سیکلون، منطقه‌ای است از هوای کم فشار و تقریبا دایره‌ای شکل که قطر آن ممکن است به صدها کیلومتر برسد.

این منطقه از هوا در نیمکره شمالی در خلاف جهت عقربه‌های ساعت و در نیمکره جنوبی در جهت حرکت عقربه‌های ساعت در چرخش می‌باشد؛ در چنین ناحیه‌ای کمترین مقدار فشار جوی در مرکز بوده و در امتداد شعاع و به طرف خارج از مرکز مقدار فشار افزایش می‌یابد؛ در واقع سیکلون یک مرکز کم فشار است.

 

هرچند باد تحت تاثیر گرادیان فشار (اختلاف فشار بین دو مرکز فشار) به جریان می‌افتد اما در سیکلون، جریان هوا تحت تاثیر نیروی اصطکاک، کوریولیس و نیروی گریز از مرکز به جای اینکه به طور مستقیم به سمت مرکز کم فشار باشد در امتداد خطوط هم فشار می‌وزد و با جهت گرادیان فشار زاویه نسبتا بزرگی می‌سازد.

 

در نیمکره شمالی به حرکت پادساعتگرد، گردش چرخندی (Cyclonic Circulation) گفته می‌شود نکته قابل توجه اینکه چرخند بر خلاف آنچه از نامش تداعی می‌شود هیچ توفان مخرب و خطرناکی را ایجاد نمی‌کند بلکه تنها یکی از الگوهای متعارف آب و هوایی عرض‌های میانی است.

گرچه گرادیان‌های شدید فشار در مناطق کم فشار عرض‌های میانی، وزش بادهای شدیدی را یه دنبال می‌آورد؛ اما این بادها را نباید با توفندها و یا چرخند‌های حاره‌ای یکی دانست.

منبع: رشد

 

 

وارونگي دما

شنبه چهاردهم اسفند ۱۳۸۹

 

(همراه با تصویر)

در حالت عادی و از لحاظ فیزیکی، هوای گرم به سمت بالا و هوای سرد به دلیل سنگینی به سمت پایین حرکت می کند . در اوایل روز و هنگام طلوع خورشید لایه های زمین به دلیل برخورد اشعه های نور خورشید گرمتر از لایه های زیرین می شود . با شروع روز و آغاز فعالیت های انسانی و مصرف سوخت دمای هوای سطح زمین زیاد می شود. این هوای گرم هنگام صعود و حرکت به سمت بالا یا هنگام جا به جایی به وسیله باد با لایه ای هم دما از هوا که توسط تابش خورشید در طبقات فوقانی جو تشکیل شده برخورد کرده و این مانع صعود و تبادل هوا می شود . نتیجه آن تشکیل یک سطح پوششی بالای شهر است که با گذشت زمان و افزایش فعالیت های انسانی و به دلیل حبس هوادر زیر این لایه مواد آلاینده تولیدشده در سطح زمین باقی مانده و بالا نمی روند . هیچ کدام از آلاینده ها در به وجودآمدن چنین پدیده ای دخیل نیستند و فقط وضعیت جوی است که آن را بوجود می آورد. بعبارتی دمای هوای محیط در لایه تروپسفر معمولا با ارتفاع کاهش می یابد ...


ادامه مطلب...
 

 
 

احسان


پيروزي آن نيست كه هرگز زمين نخوري،

آن است كه بعد از هر زمين خوردني مجدداً برخيزي.مدیر وبلاگ:احسان عطایی کیا

ehsanataykiya@yahoo.com

 

موضوعات

جزيره گرمايي و اثرات آن
خشكسالي و اثرات آن
بلايا و حادثه هاي طبيعي
ابر و انواع آن
سونامی
توده های هوا
گسل
تبخیر و تعرق
زلزله
سراب
gis و كاربردهاي آن
انواع طوفان
وارونگی دما
مرکز کم فشار و پر فشار
نقشهای فشار هوا
نیروی کوریولیس
فاجعه در فوکوشیما
آشنایی با لایه های مختلف جو
واژه نامه ی تخصصی اب و هواشناسی
عوامل موثر بر اب و هوای ایران
سامانه ي يا حق
مکانیزمهای فعال در جنوب شرق کشور
شاخص های خشکسالی(spi...)
مخبوبترین سرویس های ارایه دهنده ی ایمیل
نقش فناوری اطلاعات در جغرافیا
جنگلهای حرا
تعداد کاربران اینترنت در ایران وجهان
باد های 120 روزه سیستان
نقشه ی بارش در هندوستان
شهر الکترونیک
جزوه GIS
پربیننده ترین رسانه های خبری ایران کدامند؟
طوفان گرد وغباری و علل و پیامد های ان در ایران
 

Weblog Themes By Blog Skin
 

 

 

شارژ ایرانسل

فروشگاه اينترنتي ايران آرنا

دانلود

دانلود